RFC Blaasveld Jeugd – Ouderraad 

 

Waarom een ouderraad?

De ouderraad zorgt voor een goede communicatie tussen alle partijen: ouders, het jeugdbestuur en de sportieve staf (coaches, TVJO,…). Hierdoor ontstaat er een grotere transparantie tussen alle partijen. 

De ouderraad is een adviesorgaan voor het jeugdbestuur en heeft dus geen beslissingsbevoegdheid!

 

Samenstelling van de ouderraad

 • 1 of 2 vertegenwoordigers van elke ploeg (U6 tem U16M), bij voorkeur iemand anders dan coach of afgevaardigde
 • 1 of 2 vertegenwoordigers van het (jeugd)bestuur
 • TVJO, samen met een persoon van de sportieve cel (coach, …)
 • Een secretaris : aangeduid tijdens een verkiezing op deze eerste ouderraad. Deze persoon zorgt voor het verslag van de vergadering.
 • Een voorzitter: aangeduid tijdens een verkiezing op deze eerste ouderraad. Deze persoon dient de vergadering voor te zitten en in goede banen te leiden.

 

Wat zijn de taken van de ouderraad?

 • De belangen van zowel de jeugdspeler en de ouders te behartigen.
 • Eventuele klachten en opmerkingen, geformuleerd door de ouders of jeugdspelers melden aan het bestuur.
 • Signaleren van verbeterpunten, alsook de jeugdwerking aftoetsen aan visie en missie.
 • Ouders stimuleren zich actief in te laten met activiteiten in het belang van de JEUGDWERKING.
 • Participatie van de ouders en communicatie tussen club en ouders vergroten.
 • Gevoel versterken om deel uit te maken van voetbalclub RFC Blaasveld.
 • Positivisme uitstralen t.o.v. de club  en de jeugdwerking?
 • 4-tal vergaderingen per seizoen.

 

Wat komt er aan bod op vergaderingen?

 • normen en waarden m.b.t. het gedrag van spelers en ouders tijdens wedstrijden en trainingen;
 • verder optimaliseren van communicatie tussen club en ouders;
 • stimuleren van actieve participatie van jeugd en ouders als vrijwilliger;
 • door jeugdleden, ouders en trainers aangedragen onderwerpen;
 • door het bestuur en jeugdcoördinator(en) aangedragen onderwerpen.

Individuele belangen en sportieve zaken worden niet behandeld!

 

Wat gebeurt er met beslissingen?

Beslissingen worden geplubiceerd op de site, zodat alle informatie beschikbaar is voor alle ouders. Zo voelt iedereen zich betrokken bij het project!

 

Vragen of interesse?

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen ivm de ouderraad? Wilt u nog meer informatie over de ouderraad? 

Of bent u reeds overtuigt om deel uit te maken van deze ouderraad en wilt u samen met ons de jeugdwerking van RFC Blaasveld verder uitbouwen?

Contacteer ons zo snel mogelijk. Dit kan via e-mail vrijwilliger@rfcblaasveld.be. U kan uw interesse ook aangeven bij jeugdcoaches, afgevaardigden, TVJO, leden van het (jeugd)bestuur,….